Highland1
Här föder vi upp egna djur av raserna Highland cattle och hereford/aberdeen angus. Highland cattle är en härdig
nötkreaturras som har sitt ursprung i Skottlands högländer. De är mycket lugna och tåliga djur som är fantastiska buskröjare. Orsaken till att Highland har så riklig och lång päls är att de vanligtvis övervintrar i kallare klimat. De behöver inte stallas in för vintern, utan föredrar vindskydd utomhus! De är experter på att med mulen hålla betesmarkerna öppna och fina. Köttet är fint, mört och marmorerat och dessutom ett magert och kortfibrigt kött med mycket lågt kolesterol värde.

Våra hereford/aberdeen angus djur är djur med lite mera ”köttighet”. Hereforddjuren är fantastiska mödrar med ett lugnt och gott lynne och aberdeen angus är kända för sin utmärkta köttkvalité och insprängda fettmarmorering vilket ger de finaste köttdetaljerna.

Då djuren går ute och betar så äter de gräs och örter som är rika på omega3- fettsyror vilket innebär att även köttet har en hög halt av omega 3. Kött från naturbetesdjur innehåller även mer E-vitamin, mineraler och viktiga antioxidanter än djur som föds upp i stall. Detta ger ett kött som är smakfullt, mört och hälsosamt!
 

ulrikas far1lamm

Lammen är av rasen Texel som har bra köttegenskaper och hör till gruppen "tyngre köttfår". Hos denna ras är god köttighet kombinerad med låg fettansättning, vilken är mycket jämt fördelat på kroppen. Lammen föds på tidig vår och går sedan ute och betar med sina mödrar hela sommaren. Fr.o.m juli-aug kan man beställa lammlådor. Detaljer från gårdens lamm finns i butiken efter tillgång på hösten. Övrig tid finns lamm från Västerslåts Gård, Lindsdal

 

 

lammskinn2

På gården har vi glada utegrisar på gården som slaktas lagom till jul. Grisarna går ute hela året, även på vintern. I sina hagar bor de i isolerade hyddor som påvintern är varma och på sommaren är de svala och ger skugga. Detta är en uppfödningsform på djurens villkor, grisarna får utlopp för sina naturliga beteenden och behov vilket gör att de blir hälsosamma, stressfria och lyckliga!
Greger2italien 0031